Impressie

Het Team

Apparatuur

Klachtenregeling

Doe uw mond open

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw behandelaar kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

 

Informatiepunt en klachtenregeling

Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opricht door beroepsorganisatie van Tandartsen. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de ANT-Klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Voor vragen kunt u ons mailen en bellen !

CONTACT