Tandartsenhelmond

Tandheelkundige ingrepen in 2016 vooralsnog aftrekbaar inkomstenbelasting

Goed nieuws voor mensen die overwegen om een gebitsrenovatie of –verbetering te laten uitvoeren. Per 1 januari 2014 zou de algemene fiscale aftrekpost voor tandheelkundige ingrepen – die vallen buiten de verzekering – vervallen. Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen van het kabinet is echter besloten om deze regeling uit te stellen. Het kan dus veel schelen, als je nu nog groot onderhoud aan je gebit laat verzorgen.

Het schrappen van de fiscale aftrekpost voor zorgkosten die buiten de verzekering vallen, werd vastgelegd in het regeerakkoord van VVD en PvdA. Officieel gaat het om een verschuiving van budget, waarbij de vergoeding voor specifieke zorgkosten een taak van gemeenten wordt. Maar gemeenten krijgen naar verwachting minder budget voor compensatie van zorgkosten, vergeleken met wat er voor de huidige regeling wordt uitgegeven. De overheid heeft meer tijd nodig om de regeling voor te bereiden; de ingangsdatum van 1 januari 2014 werd derhalve niet gehaald. Voorlopig wordt de regeling dus uitgesteld. Voor zover nu bekend zijn er nog steeds geen nieuwe voorstellen rondom de specifieke zorgkosten gedaan. Hoe lang dit nog het geval blijft is niet bekend.

De aftrekbare zorgkosten 2016
Aftrekbaar zijn de volgende zorgkosten en ziektekosten, voor zover de uitgaven niet door uw verzekering worden vergoed en niet ten laste komen van uw eigen risico: De kosten van behandeling voor geneeskundige en heelkundige hulp. Denk aan het ziekenhuis, uw huisarts, een specialist, de tandarts, kosten van verpleging, fysiotherapie. Een uitzondering geldt voor plastische chirurgie wanneer die niet medisch noodzakelijk is. (bron: financieel.info.nu)

Specifieke zorgkosten: wat zijn de spelregels?
Belangrijk is om te beseffen, dat je niet zomaar zorgkosten kunt opgeven als aftrekbare kosten bij de inkomstenbelasting. Zaken die regulier verzekerd zijn, vallen buiten de aftrek voor specifieke zorgkosten. Hetzelfde geldt voor kosten die onder het verplicht of vrijwillig eigen risico van de zorgverzekering vallen. Verder geldt er een drempel, die inkomensafhankelijk is. Voor uitgebreide toelichting van de Belastingdienst zie hier.

Zorgkosten tandarts aftrekbaar
Hulp van een tandarts of specialist die niet wordt vergoed, valt onder de specifieke zorgkosten. Denk bijvoorbeeld aan een tandheelkundige behandeling, zoals een kroon of implantaat, die niet of maar deels door de verzekering gedekt wordt. Alle reden om na te gaan of het verstandig is om grote zorguitgaven naar voren te halen, zodat u deze kosten kunt meenemen in de belastingaangifte. Immers tot de nieuwe regeling van kracht wordt, zijn uw specifieke zorgkosten nog aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting. Tandartsen Helmond geeft u na een gratis intakegesprek altijd transparant een behandelplan met kostenindicatie af. We zullen u een indicatie geven van het gedeelte van de behandelkosten, dat u als aftrekpost kunt opvoeren.