Impressie

Apparatuur

Klachtenregeling

Doe uw mond open

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw behandelaar kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling

Ik ben ontevreden. Wat nu?

Bent u ontevreden over de bejegening, behandeling of rekening van uw tandarts? Dit is wat u eraan kunt doen. Als gevolg van de Corona-uitbraak is de reactietermijn van de KNMT mogelijk langer.

Stap 1. Ga in gesprek met uw tandarts

Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel op. U kunt aangeven waarover u ontevreden bent. De tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk om te weten dat u een probleem heeft. U kunt dan samen afspraken maken over een oplossing.

Stap 2. Neem contact op met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

Het TIP is opgericht door de KNMT en is er om patiënten van onafhankelijke informatie te voorzien over de mondzorg. Naast het geven van informatie kan de TIP-medewerker met u meedenken hoe u het beste met uw tandarts in gesprek kunt gaan wanneer u ontevreden bent.

Neem contact op met tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

Stap 3. Klachtbemiddeling via KNMT klachtenservice

Komt u er alsnog niet uit? Dan kunt u een klacht indienen.

Is het met de informatie van het Tandheelkundig Informatie Punt niet gelukt om zelf afspraken voor een oplossing te maken met uw tandarts? Dan kunt u een aanvraag voor klachtbemiddeling indienen bij de KNMT klachtenserviceNadat u klachtbemiddeling heeft aangevraagd, neemt een klachtenfunctionaris contact met zowel u als uw zorgaanbieder/tandarts op.

Wanneer uw klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak over de klacht.

Let op: u kunt alleen gebruik maken van de KNMT-klachtenservice als uw zorgaanbieder/tandarts bij de KNMT-klachtenservice is aangesloten. Het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) kan u hierover informeren.

De KNMT streeft ernaar u binnen 14 dagen nadere informatie toe te zenden over de procedure van de klachtenregeling. Wij vragen uw begrip ervoor dat als gevolg van de Corona-uitbraak het mogelijk langer duurt dan normaal voor u een reactie krijgt.

Aanmeldingsformulier voor klachtbemiddeling

Stuur bij het indienen van uw klacht een brief als bijlage mee.

Zonder brief kan een klacht NIET in behandeling worden genomen.

De brief moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Vermeld de praktijknaam en plaats waar u behandeld bent.
  • Vermeld de naam en voorletters van de tandarts over wie u klaagt.
  • Formuleer uw klacht feitelijk en duidelijk.
  • De klacht moet gaan over een behandeling tussen nu en 5 jaar geleden.
  • Vermeld wat u de tandarts verwijt.
  • Vermeld wat u wilt bereiken met het indienen van een klacht.

Let op: bij het indienen via de website mogen de bijlagen die u meestuurt met het formulier samen niet groter zijn dan 20 MB

Privacy gewaarborgd

De KNMT streeft ernaar om privacy te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In de privacyverklaring (pdf) informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Kosten

Aan de klachtbemiddeling zijn geen kosten verbonden.

Lees het volledige klachtenreglement van de KNMT (pdf)

bron: Ik ben ontevreden. Wat nu? | KNMT

Voor vragen kunt u ons mailen en bellen !

CONTACT