Orthodontie

Wat is orthodontie?
Orthodontie is een specialisme in de tandheelkunde. Het houdt zich bezig met het optimaliseren van de stand van tanden in de kaken. De term orthodontie komt van de Oudgriekse woorden ‘orthos’ (recht) en ‘odontos’ (tand). Maar de orthodontist doet meer dan alleen tanden recht zetten. Hij houdt zich ook bezig met het beïnvloeden van de groei van kaken zodat een harmonieus gelaat ontstaat.
Orthodontische afwijkingen
Orthodontische afwijkingen zijn grofweg in te delen in twee categorieën:
1. afwijkingen die het gevolg zijn van een verkeerde groei van de kaken en
2. afwijkingen die te maken hebben met een onregelmatige stand van het gebit.
Veel patiënten hebben een combinatie van beide.

De vorm van tanden, kiezen en kaken is gedeeltelijk erfelijk bepaald. Aangeboren afwijkingen, zoals schisis (hazenlip) of een overmatige groei van de onderkaak (centenbak), kunnen de ontwikkeling van het gebit en de kaken verstoren. Maar dit geldt ook voor inlvoeden van buitenaf.
Groeiperiode
Tijdens de groeiperiode kunnen mondgwoonten de vorm van de kaken en de stand van dek iezen en tanden veranderen. Veel voorkomende gewoonten zijn het duimzuigen en het tongpersen. Ook tandheelkunde en medische ingrepen of verwondingen door een ongeval kunnen de ontwikkeling van het gebit en de groei van de kaken belemmeren. Een veel voorkomend voorbeeld is het voortijde verlies van een melktand of melkkies door een ingreep of valpartij waardoor de overige tanden en kiezen opschuiven en latere blijvende tanden te weinig ruimte krijgen.

Orthodontische behandelingen kunnen zich richten op tandheelkundige misplaatsing alleen, of kunnen gaan over de controle en de wijziging van de groei van het gezicht. In het laatste geval is het beter gedefinieerd als “dentofaciale orthopedie”.
Orthodontische behandelingen kunnen worden uitgevoerd om puur esthetische redenen met betrekking tot de verbetering van het algemene uiterlijk van de tanden van een patiënt. De behandeling wordt ook vaak voorgeschreven om praktische redenen, zoals de patiënt voorzien van een functioneel verbeterde beet.
Methoden
Voor uitgebreide orthodontische behandeling, worden meestal metalen draden (Boogdraden), ingevoegd in orthodontische beugels (zie tandheelkundige beugels), die gemaakt kunnen worden van roestvrij staal of een meer esthetische keramisch materiaal. De draden werken samen met de haakjes om de tanden te verplaatsen naar de gewenste posities.Na een tijd van actieve orthodontische behandeling zullen patiënten doorgaans retentiebeugels dragen, die de tanden in hun nieuwe positie handhaven, terwijl omliggend bot zich eromheen hervormd. De retentiebeugels worden over het algemeen full-time gedragen, misschien wel voor een periode van 6 maanden tot een jaar. Daarna worden ze part-time gedragen (meestal ’s nachts, tijdens slaap) voor zolang als de orthodontist aanbeveelt. Het is mogelijk om de tanden op juiste positie te handhaven zonder retentiebeugels. Echter, er zijn vele redenen waarom tanden elkaar verdringen als een persoon ouder wordt, of de persoon nu en orthodontische behandeling heeft ondergaan of niet. Er is dus geen garantie dat tanden in positie blijven zonder retentie. Om deze reden bevelen veel orthodontisten het part-time dragen van retentiebeugels aan, voor vele jaren na een orthodontische behandeling.

Beginnen

Eerste consult
Tijdens het eerste consult zal onze orthodontist de situatie van het gebit, de kaken en het gezicht klinisch beoordelen. We vragen je naar je verwachtingen en je medische geschiedenis. Vervolgens zullen we in grote lijnen de mogelijkheden van orthodontische behandeling met je bespreken.

De conclusie van het eerste consult kan zijn dat behandelen (nog) geen zin heeft. Dat is bijvoorbeeld vaak het geval als er nog veel tanden of kiezen gewisseld moeten worden. We spreken dan vaak af dat je opnieuw contact opneemt als er uitgewisseld is.

Wanneer het al wel zinvol is om direct met de behandeling te starten, worden er tijdens de eerste afspraak röntgenfoto’s en lichtfoto’s van het gezicht en de mond gemaakt. Ook worden er gebitsafdrukken gemaakt (het ‘happen’). De meeste mensen kijken daar best een beetje tegenop, omdat ze van broers, zussen of van vriendjes of klasgenootjes al gehoord hebben dat dat heel vies is. Uiteindelijk valt het meestal heel erg mee! Zorg altijd dat je goed naar de aanwijzingen van de assistentes luistert, dan komt het altijd helemaal goed.
Een uitgebreid onderzoek met verschillende röntgenfoto’s en afdrukken met lichtfoto’s en de beoordelingen en de bespreking van het behandelingsplan kost tussen € 245,- en € 262,-*. Dit is afhankelijk van de noodzakelijke röntgenfoto’s. We geven voordat we starten met het uitgebreide onderzoek altijd een kostenopgave, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

* alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen

Bekijk voorafgaand aan het eerste consult goed of je hiervoor verzekerd bent!

Als het uitgebreide onderzoek achter de rug is, mag je bij de receptie een vervolgafspraak maken om het behandelplan met de orthodontist door te spreken. Dan gaat dr. Casander aan de slag om aan de hand van alle verzamelde gegevens een speciaal op jou toegespitst behandelplan op te stellen.

Bespreken behandelplan
Als het behandelplan gemaakt is, nodigen we je uit om het met ons te komen bespreken. We bespreken welke beugel(s) nodig zijn, wat de voor- en nadelen van de behandeling en eventuele alternatieven zijn. Tevens wordt de geschatte behandelduur aangegeven en krijg je een gespecificeerde kostenraming. Er is alle tijd om vragen te stellen. Om een afspraak te maken voor het eerste consult kun je contact met ons opnemen. Meestal kun je binnen enkele weken al terecht voor een eerste consult!

diana-polekhina-MLJHxQ5qxxY-unsplash